Młodzieżowa Rada Miejska

Drukuj

IV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Dnia 19 listopada 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Trójka naszych radnych udała się do Urzędu Miejskiego, aby porozmawiać z pozostałymi członkami rady na tematy związane m. in. ze sportem, kulturą i przedsiębiorczością. W pierwszym punkcie obrad zostało przedstawione sprawozdanie OSIR-u dotyczące imprez sportowo-kulturalnych. Następnie dzięki wystąpieniu trzech przedsiębiorców z naszej gminy, wszyscy obecni na sali mogli dowiedzieć się, że prowadzenie własnej firmy nie jest wcale takie trudne, ale wymaga wielkiej cierpliwości i uporu. Na zakończenie poruszono kwestie dotyczące organizacji w naszym mieście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

16 marca 2012 r. odbyła się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Nasi przedstawiciele udali się do Urzędu Miejskiego, aby debatować z innymi radnymi na temat problemów młodzieży ząbkowickiej.

Porządek obrad był nastębujący:

1. Otwarcie II Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

2. Formy współpracy młodzieży ze Strażą Miejską – przeciwdziałanie agresji i patologiom społecznym, edukacja prawna.

3. Rozwój kultury fizycznej w Gminie Ząbkowice Śląskie – organizacja zawodów sportowych.

4. Wydarzenia artystyczno – kulturalne i sportowe w okresie wiosenno-wakacyjnym 2012r. – popozycje młodzieży.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie obrad.

FOTO - Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

Wszstkich zainteresowanych informujemy, że propozycje przekazane radnym zostały przedstawione na sesji.

 

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej za nami

 

2 grudnia 2011 r. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta, na którą nasi przedstawiciele wybrali się z wielką chęcią zobaczenia jak wygląda praca radnych. Ich opiekunem była p. M. Fudali. Każdy radny został oficjalnie zaprzysiężony i dostał specjalny dokument. W formie wyborów został wybrany przewodniczący i inni członkowie różnego rodzaju komisji. Nasi młodzi radni bardzo czekają na kolejną sesje, która odbędzie się na przełomie lutego i marca.

FOTO - Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

 

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

 

W wyborach, króre odbyły się 9 listopada 2011r. zostało wybranych trzech Młodzieżowych Radnych z naszej szkoły, są to: Dorota Świątek, Rafał Tereszko, Wojtek Wlaźlak.

Ich zadanie nie jest zbyt łatwe, ponieważ mają przekonać lokalne władze, że młodsi obywatele miasta mają także wiele problemów i przekonać ich, aby podejmowali jak najwięcej działań pomagających ząbkowickiej młodzieży.

 

Thursday the 20th. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Ząbkowicach Śląskich. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.