O zajęciach

Drukuj

 Koło dziennikarskie i polonistyczne

Jeżeli lubisz pisać, jesteś wnikliwym obserwatorem otaczającej cię rzeczywistości, chcesz zabrać głos w ważnych sprawach to koniecznie przyjdź na nasze spotkania.

 

Na zajęciach koła dziennikarskiego członkowie zajmują się przede wszystkim  redagowaniem gazety szkolnej – „Gimzetki”. Uczniowie doskonalą umiejętności redakcyjne i wydawnicze: poznają zasady pracy redakcji,  specyfikę pracy dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego, poznają znaki korektorskie, nabywają charakterystycznych umiejętności dziennikarskich,  redagują różne gatunki dziennikarskie (informacja, notatka prasowa, reportaż, fotoreportaż, wywiad, sprawozdanie, recenzja, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, felieton, polemika), nabywają sprawności nadawania tytułów i podtytułów, gromadzenia, segregowania i selekcjonowania materiałów do kolejnych numerów gazetki, projektowania szaty graficznej, zdobywania informacji, swobodnego posługiwania się dyktafonem, magnetofonem, cyfrowym aparatem fotograficznym, doskonalą pracę na komputerze w programach Word, Paint, MS Publisher – wykorzystują je do redagowania gazety, doskonalą i poznają różnorodne techniki komputerowe (skanowanie, drukowanie), reklamują gazetę i rozprowadzają.

Zajęcia kształtują postawy samodzielności, zaradności, wytrwałości, rzetelności i uczciwości w zawodzie dziennikarza, odpowiedzialności za swoją pracę (napisany tekst), profesjonalizmu – tłumaczenia i przekazywania zdobytej wiedzy zgodnego z zasadami etyki dziennikarskiej (przestrzeganie „Kodeksu dziennikarza”), kultury dziennikarskiej, wierności ideom, które się wyznaje, a zarazem umiejętności bycia obiektywnym w ocenie ludzi i zdarzeń, a także szacunku dla cudzego zdania, szacunku dla pracy drugiego człowieka.

Na zajęciach koła polonistycznego uczniowie omawiają dzieła literatury polskiej i obcej. Planują wyjazdy do teatrów, opery, kina; dyskutują  o obejrzanych spektaklach oraz ostatnio przeczytanych książkach. Biorą udział w konkursach polonistycznych, zdobywając czołowe miejsca na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.   Zajęcia prowadzi pani Agnieszka Moskal.

 

Kabaret szkolny


Szkolny kabaret „Paragimnazjalni z Dwójki” skupia uczniów i absolwentów naszego gimnazjum. Na zajęciach koła młodzież rozwija swoje zainteresowania sztuką kabaretową, ćwiczy zdolności aktorskie oraz umiejętność improwizacji. Uczestnicy uczą się odczytywania informacji przekazanej gestem, mimiką, strojem i charakteryzacją. Podczas prób  przygotowują skecze i piosenki, które mają okazję zaprezentować przed publicznością szkolną i lokalną.
Opiekun: Katarzyna Onyśków

 

 

Koło języka angielskiego

Głównym celem koła z języka angielskiego jest zachęcenie uczniów do nauki języka angielskiego. Ponadto zajęcia umożliwiają rzetelne przygotowanie się do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Uczniowie zapoznają się na zajęciach ze strategiami pomocnymi w nauce, rozwijają strategie współdziałania i pracy w grupie. Na zajęciach uczniowie mogą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie sprawności językowych, nadrobić ewentualne zaległości i powtórzyć zagadnienia poznane na lekcjach języka angielskiego.

Prowadząca zajęcia: p. Agnieszka Serafin, p. Agnieszka Jabłońska

 

Koło fizyczne

Zajęcia koła fizycznego prowadzone są najczęściej na siódmej lub ósmej godzinie lekcyjnej. Niektórzy uczniowie lubią je ze względu na to, że jest ono nieprzewidywalne i pełne zadziwiających informacji.

W czasie tych zajęć uczniowie przeprowadzają doświadczenia, a następnie wyciągają wnioski i przeprowadzają analizę. Na tych zajęciach każdy znajdzie coś dla siebie.

Przeprowadzamy doświadczenia takie jak: podpalanie wody, wybuchy coca-coli, zamrażanie kwiatu ciekłym azotem, wykonywanie baterii z cytryny, wybuchowa mąka, płonące piłeczki, tworzymy także własną sieć telefoniczną.

To tylko niektóre rzeczy, które można podziwiać na zajęciach koła fizycznego. Serdecznie zapraszamy, aby zobaczyć więcej.

 

Szkolne Koło Sportowe 

Zajęcia tenisa stołowego prowadzone przez p. Rafała Matusika odbywają w każdy wtorek w auli szkolnej od godziny 14:15 do 15:00. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności w tenisie stołowym i przygotowują do zawodów sportowych, a także rywalizują w zawodach szkolnych. Na sali gimnastycznej prowadzone są zajęcia z gier zespołowych takich jak: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna. Uczniowie przygotowywani są do zawodów sportowych i doskonalą swoje umiejętności w zakresie tych dyscyplin.

Celem zajęć jest:

• wyrabianie nawyków aktywnego wypoczynku w czasie wolnym,

• wdrażanie do zdrowego stylu życia,

• doskonalenie technik poszczególnych dyscyplin sportowych,

• przygotowanie uczniów do zawodów sportowych.

 

Koło historyczne

 

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 

 

dla klasy III b i III d

 

Zajęcia wyrównawce z matematyki dla uczniów klasy IIIb i IIId odbywają się w każdy poniedziałek na lekcji  7 w gabinecie 01. Celem zajęć wyrównawczych jest utrwalanie wiedzy zdobywanej na lekcjach matematyki, doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych, powtarzanie materiału do egzaminu gimnazjalnego. W miarę możliwości uczniowie mogą poprawiać prace klasowe i sprawdziany.

 

Prowadząca zajęcia: p. Iwona Wasyluk

 

 

Koło chemiczne  

W każdym roku szkolnym w naszej szkole organizowane jest koło chemiczne dla uczniów kl.I-III. Celem jego jest pogłębianie wiedzy chemicznej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień chemicznych. Zajęcia odbywają się po lekcjach najczęściej na 7 lub 8 godzinie lekcyjnej. Na kole chemicznym uczniowie mogą doskonalić i rozwijać swoje zainteresowania chemiczne poprzez wykonywanie prostych doświadczeń. Doświadczenia te wykonują potem na swoich lekcjach lub w nich asystują. Ponadto rozwiązują zadania wykraczające zakres zadań przewidziany w programie nauczania chemii dla gimnazjum. Najczęściej są to krzyżówki, rebusy, chemografy i zadania o podwyższonym stopniu trudności.

W roku szkolnym uczniowie biorą udział w konkursach:

- „zDolny Ślązak Gimnazjalista" część przyrodnicza - etap szkolny (co roku uczniowie dostają się do etapu powiatowego)

- Ogólnopolska Olimpiada z Chemii Olimpus – sesja jesienna, (uczniowie zajmują wysokie miejsca).

- Ogólnopolska Olimpiada z Chemii Olimpus – sesja wiosenna, (uczniowie zajmują wysokie miejsca).

Ponadto uczniowie na kole chemicznym przygotowują zestaw doświadczeń, które potem wykonują na prezentacji chemicznej na Dniach Otwartych Szkoły.

Prowadząca zajęcia: p. Iwona Wasyluk

Szkolne Koło Sportowe

Celem zajęć jest nauka nowych umiejętności sportowych, motywowanie uczniów do samodoskonalenia i pogłębiania sprawności fizycznej, przygotowanie uczniów do zawodów sportowych w ramach „Gimnazjady" oraz propagowanie aktywności sportowo – rekreacyjnej. Program zajęć obejmuje dyscypliny zespołowe: piłkę ręczną, siatkową, nożną, koszykówkę czy aerobic. Zajęcia odbywają się w poniedziałki (aerobic) i wtorki po lekcjach. 

Prowadzący zajęcia:  p. Patrycja Piątek

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

dla klas trzecich i klasy Ic

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego odbywają się w poniedziałki i piątki po jednej godzinie lekcyjnej. Celem spotkań jest m. in. doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim, czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury i tekstów użytkowych, usprawnianie techniki czytania, tworzenie wypowiedzi pisemnych objętych programem nauczania, wyrównywanie braków wiedzy oraz przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Ponadto uczniowie przygortowywani są do różnego rodzaju konkursów, olimpiad czy przedstawień teatralnych.

Prowadzący: p. Bożena Przygodzka-Słodzińska

 

Koło decoupage

Zajęcia Koła Decoupage prowadzone są w naszej szkole w środy w godzinach 13.00 do 15.00. Za pomocą techniki decoupage można nadać indywidualny charakter niemal każdemu przedmiotowi z naszego otoczenia. Można w szybki i łatwy sposób efektownie ozdobić przedmioty z terakoty, drewna, ceramiki, szkła, metalu czy plastiku. Świetnie nadaje się również do zdobienia świec i tkanin. W zajęciach uczestniczy 15 uczennic naszej szkoły. Wykonane przedmioty prezentowane są podczas kiermaszy szkolnych, aukcji prac oraz sprzedawane na jarmarkach świątecznych.

Prowadząca: Sylwia Janicka-Kurczyna

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów posiadających opinię z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej stwierdzającą dysleksję rozwojową i zawierającą zalecenia do dalszej pracy. W zależności od potrzeb, w ramach zajęć ćwiczona jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna, orientacja przestrzenna. Wspólnie pracujemy nad rozwojem umiejętności pisania i czytania oraz nad wyrównywaniem innych trudności w zakresie języka polskiego (np. ortografii) i matematyki. Warsztatowy charakter zajęć z elementami zabawy ma służyć aktywnemu udziałowi uczniów w spotkaniach. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czwartki o godzinie 14.15.

Prowadząca: p. Dorota Kieniuk, p. Jadwiga Cudzich

 

Szkolne Koło Sportowe

Zajęcia prowadzone przez p. Krzysztofa Cupiała odbywają w każdy poniedziałek od godziny 14.15 do 15.45. Dominującą dyscypliną jest siatkówka dziewcząt i chłopców oraz inne dyscypliny przygotowujące reprezentacje szkoły do zawodów sportowych – Gimnazjady. Celem zajęć jest: wyrabianie nawyków aktywnego wypoczynku w czasie wolnym, wdrażanie do zdrowego stylu życia, doskonalenie technik poszczególnych dyscyplin sportowych, przygotowanie uczniów do zawodów sportowych.

 

 

Thursday the 20th. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Ząbkowicach Śląskich. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.