Ślubowanie i turniej klas pierwszych

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

    W piątek 30 pazdziernika 2015r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w uroczystości ślubowania. Po części oficjalnej rozpoczął się wyczekiwany turniej klas pierwszych. Pierwszacy zmagali się z wieloma zadaniami. Konkurencje były różnorodne: prezentacja maskotki klasowej, reklama klasy, taniec, jedzenie pączka na czas i wiele innych. Panie wychowawczynie również musiały zdobywać punkty dla swoich klas. Komisja w składzie p. Jadwiga Cudzich, p. Zdzisława Niczyj, p. Rafał Ignacik oraz przewodniczący szkoły Marcin Wiśniewski po podliczeniu punktów ogłosili zwycięzców.

 

I miejsce zajęła klasa I b

II miejsce zajęła klasa Ia

III miejsce zajęła klasa Ic

 

Uroczystość przygotowała klasa III a pod opieką p. Iwony Wasyluk.

Maja Bednarz IIIb

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

Dnia 24 października 2014 r. w naszym gimnazjum odbyło się ślubowanie i turniej klas pierwszych. W tej ważnej dla pierwszoklasistów chwili uczestniczyli rodzice uczniów, starsi koledzy, nauczyciele, przedstawiciel Rady Rodziców oraz burmistrz Ząbkowic Śląskich- Marcin Orzeszek. Aktu pasowania dokonała p. dyrektor Anna Kuźmińska. 
Po oficjalnej części uroczystości odbył się turniej klas pierwszych, w którym uczniowie rywalizowali w konkursach: plastycznych, muzycznych, tanecznych, spotowych i umysłowych. Najlepszą klasą zostałą Ia, II miejsce zdobyła klasa Ic, na trzecim miejscu była Ib. Na zakończenie wszystkie klasy zostały nagrodzone dyplomami i słodkimi upominkami. Miłym akcentem kończącym uroczystości był wspólny poczęstunek dla dzieci, wychowawców i rodziców.
 
Kinga Jednak kl. III c
foto Kalina Pacha III c
 
 
 

ROK SZKOLNY 2013/2014

   18 października 2013 r. w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śl. odbyło się ślubowanie i turniej uczniów klas pierwszych przygotowany przez klasę IIIa i IIId pod opieką p. A. Bałachowskiej oraz p. M. Fudali. W uroczystości wziął udział  burmistrz  miasta, pan Marcin Orzeszek. Pasowania  „pierwszaków” na uczniów dokonała dyrektorka szkoły, pani Anna Kuźmińska.  Po uroczystym ślubowaniu odbył się turniej o miano najdzielniejszej klasy pierwszej, w której uczniowie rywalizowali w wielu  konkurencjach sprawnościowych, artystycznych, a także musieli wykazać się doskonałą wiedzą na temat  swojej szkoły.   Najwięcej emocji wzbudziło  wykonanie krakowiaka. Widzom spodobał się również  konkurs plastyczny, który polegał na przygotowaniu plakatu nawiązującego do polskich  laureatów Nagrody Nobla, bowiem placówka funkcjonować będzie jako Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich. Uroczystość nadania  imienia naszej szkole odbędzie się już 10 grudnia 2013 r.    

    Pierwsze miejsce w turnieju zajęła klasa Ib, drugie Ia, trzecie Ic. Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy samych piątek i szóstek, pogody ducha, wytrwałości i wiary we własne siły.                                                                                                                       

B. Przygodzka

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

Dnia 19 października 2012 r. w naszym gimnazjum odbyło się ślubowanie i turniej klas pierwszych. Był to wyjątkowy dzień dla naszej całej społeczności szkolnej. W obecności zaproszonych na tę ceremonię gości, p. Marcina Orzeszka – burmistrza Ząbkowic Śląskich, p. Zbigniewa Łupaka – dyrektora Ząbkowickiego Ośrodka Kultury, p. Marka Świątka – przewodniczącego Rady Rodziców oraz nauczycieli, rodziców i starszych kolegów, aktu pasowania na ucznia dokonała p. dyrektor Anna Kuźmińska wraz z burmistrzem Marcinem Orzeszkiem.

Po oficjalnej części uroczystości odbył się turniej klas pierwszych, na który składały się konkurencje takie jak: prezentacja wiersza lub piosenki o klasie, taniec, wykonanie plakatu w formie herbu klasy, jedzenie pączka na czas, rzut woreczkiem do kosza, dmuchanie baloników na czas. Zmaganiom uczestników towarzyszyła dobra zabawa i pozytywne emocje. Turniej wygrała klasa Ib, drugie miejsce zajęła klasa Ic, a trzecie zdobyła klasa Ia. Na zakończenie wszystkie klasy zostały nagrodzone dyplomami i słodkimi upominkami.

Nad całością prac związanych z przygotowaniem ślubowania i turnieju czuwali: p. Iwona Wasyluk i p. Marzena Fleszar oraz wychowawcy klas pierwszych: p. Zdzisława Niczyj, p. Mariola Pomykała, p. Rafał Ignacik. Wszystkim pierwszoklasistom gratulujemy i życzymy samych sukcesów w nauce oraz radości z bycia członkami naszej szkolnej społeczności.

 

ROK SZKOLNY 2011/2012

W piątek 21 października 2011 r. w auli gimnazjum odbyło się ślubowanie klas pierwszych. W tej ważnej dla pierwszoklasistów chwili uczestniczyli rodzice uczniów, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców oraz burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek. Aktu pasowania pierwszaków na uczniów dokonała pani wicedyrektor Agnieszka Moskal. Po części oficjalnej rozpoczął się Turniej Klas Pierwszych, w którym uczniowie konkurowali ze sobą w pojedynku o tytuł najlepszej klasy pierwszej. Przedstawiciele poszczególnych klas mieli do wykonania określone zadania, m. in. musieli wykazać się wiedzą o szkole, zdolnościami plastycznymi, muzycznymi i sportowymi. Podczas rozgrywek wszyscy zaprezentowali się świetnie wykazując się dużą pomysłowością, umiejętnościami i wiedzą. Najlepszą okazała się klasa Id, II miejsce zdobyła klasa Ia, na trzecim miejscu uplasowała się klasa Ic, na czwartej pozycji zakończyła rywalizację klasa Ib. Na zakończenie wszystkie klasy zostały nagrodzone dyplomami i słodkimi upominkami. Miłym akcentem kończącym uroczystości był wspólny poczęstunek dla dzieci, wychowawców i rodziców.

 

Thursday the 20th. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Ząbkowicach Śląskich. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.