Kalendarz Roku Szkolnego

Drukuj

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 

 

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.
podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

2.

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.
podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

3.

 

 

Ferie zimowe

15-28 stycznia 2018 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 22 stycznia – 4 lutego 2018 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

12-25 lutego 2018 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

4.

 

 

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

5.

Egzamin gimnazjalny
(z wyjątkiem szkół wymienionych
w pkt 6)

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

15 czerwca 2018 r. - Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń w terminie dodatkowym:
1. część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

6.

 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

 podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

7.

 

 

 

 

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2 listopada 2017r.

30 kwietnia 2018r.

2 maja 2018r.

4 maja 2018r.

Thursday the 20th. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Ząbkowicach Śląskich. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.