Projekt "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji"

dslz

 

Od stycznia 2010 r. do listopada 2011 r. nasza szkoła uczestniczyła w projekcie "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Koordynatorem szkolnym projektu była p. Zdzisława Niczyj – nauczyciel matematyki.

Korzystając ze wsparcia merytorycznego i finansowego od października 2010 r.w szkole prowadzone były zajęcia: koło biologiczno-chemiczne – opiekun p. Mariola Pomykała, koło matematyczno-fizyczne – opiekun p. Rafał Ignacik, zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i chemii – opiekun p. Iwona Wasyluk. Ponadto grupa 12 uczniów została objęta opieką pedagogiczno-psychologiczną – opiekun p. Jadwiga Cudzich i p. Ewa Lenartowicz-Ostapiuk.

Dodatkowo młodzież z gimnazjum uczestniczyła w jednodniowych wycieczkach do Wrocławia i Kletna, dwudniowym wyjeździe do Karkonoskiego Parku Narodowego oraz trzech wycieczkach dydaktycznych do MultiCentrum w Jaworze. Realizacja projektu przyniosła wiele korzyści, zarówno dla uczniów, jak i całego środowiska szkolnego.Szkoła z niecierpliwością czeka na otwarcie mobilnej pracowni komputerowej i możliwość pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej obiecanej w ramach realizowanego projektu.

Wycieczka do MultiCentrum w Jaworze 

 Wycieczka do Złotego Stoku, Kletna i Lądka Zdroju 

Wycieczka do Karkonoskiego Parku Narodowego 
Odwiedzamy Złoty Stok - Kletno - Lądek Zdrój

Dnia 25 marca br. wybrani uczniowie klas 1, 2 , 3 pod opieką p. Marioli Strużyny i p. Jadwigi Cudzich  wybrali się na wycieczkę organizowaną w ramach projektu „E-szkoła”. W wycieczce uczestniczyli również uczniowie z liceum profilowanego w Oleśnicy.

Pierwszym przystankiem naszej wycieczki była Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Na początku wszyscy razem wraz z przewodnikiem udaliśmy się na zwiedzanie kopalni. W środku czekały na nas m.in. tunel śmierci wraz z niespodzianką na końcu, podziemny wodospad oraz przejazd podziemną kolejką. Następnie poszliśmy zobaczyć w jaki sposób są wybijane monety i sztabki złota. Potem, ale już podzielni na dwie grupy udaliśmy się na wystawę minerałów oraz na szukanie złota w ogromnych skrzyniach z piaskiem. Wszystko to co się znalazło należało do nas. Na samym końcu pobytu w Złotym Stoku wszyscy poszliśmy na obiad do tutejszej restauracji.

Kolejnym punktem naszej wycieczki było Kletno. Tam podzieleni na kilka małych grup, udaliśmy się po kolei na zwiedzanie drugiego poziomu Jaskini Niedźwiedziej. W środku czekały na nas stanowiska paleontologiczne, Korytarz Mis Martwicowych, szkielet niedźwiedzia jaskiniowego, nacieki kaskadowe, stalaktyty, stalagmity i stalagnaty, a także Sala Pałacowa oraz Korytarz Człowieka Pierwotnego.

Po zwiedzeniu jaskini posililiśmy się w miejscowej kawiarence. Następnie wszyscy razem wróciliśmy do autobusu.

Ostatnim punktem wycieczki było miasteczko Lądek Zdrój. Tam zobaczyliśmy stary most wybudowany na wzór Mostu Św.Karola w Pradze oraz ostatni przystanek naszego wyjazdu - Pijalnię Uzdrowiskową .

Po spożyciu wody źródlanej, oczyszczeni i pełni sił udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Po mile spędzonym dniu o godzinie 16:30 zmęczeni, ale szczęśliwi, wróciliśmy do Ząbkowic.

Klaudia Głowacka (2c)

 

Wycieczka do MultiCentrum

W dniu 21.01.2011 r. odbyła się wycieczka do MultiCentrum w Jaworze. Opiekunami były p. I. Wasyluk i p. A. Hilbrycht. O godz. 8:15 przyjechał po nas autokar. Na wycieczkę jechaliśmy razem z uczniami Publicznego Gimnazjum nr 1 i ich opiekunami. Do Jawora przyjechaliśmy punktualnie. Najpierw uczniowie GP1 zwiedzali Multicentrum. My udaliśmy się na spacer po Jaworze. Idąc do Muzeum Regionalnego przechodziliśmy przez Park Pokoju obok Kościoła Pokoju - niezwykłej świątyni zbudowanej w XVII wieku z drewna, gliny i słomy. Następnie kierując się na ulicę Klasztorną przeszliśmy przez Rynek w kształcie prostokąta, otoczony domami mieszczańskimi z arkadami i dotarliśmy do Muzeum Regionalnego. Tam przygotowano dla nas wspaniałą lekcję muzykalną. Mogliśmy podziwiać wnętrze klasztoru ojców Bernardynów oraz przygotowane wystawy sztuki sakralnej. Po tak wspaniałej lekcji historii udaliśmy się na posiłek. O godz. 13:00 zwiedziliśmy Multicentrum. Zostaliśmy podzieleni na grupy i wykonywaliśmy przygotowane zadanie. Wspaniałą zabawą były klocki, z których zbudowaliśmy wiatraki napędzane silnikiem elektrycznym. Potem ustawiliśmy je szeregowo i przy użyciu programu komputerowego uruchomiliśmy wszystkie razem. Ciekawe były też doświadczenia chemiczne, gdzie m.in. badaliśmy energię zachodzących reakcji oraz doświadczenia fizyczne, w których energia słoneczna była przetwarzana na energię elektryczną. Wizyta w MultiCentrum była wspaniałą lekcją rozwijającą nasze zainteresowania przyrodnicze. Z chęcią pojedziemy tam jeszcze raz.

Uczestnicy wycieczki

Thursday the 20th. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Ząbkowicach Śląskich. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.