Doradca zawodowy

 Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i właściwej drogi kształcenia ponadgimnazjalnego jest jednym z celów wychowawczych w gimnazjum. Praca doradcy zawodowego ma charakter planowych działań obejmujących indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami, nauczycielami.
Zajęcia prowadzone są w różnorodnych formach z zastosowaniem różnorodnych metod nauczania.
Do najważniejszych celów należy:

  • poznanie siebie i swojego temperamentu,
  • poznanie mocnych i słabych stron charakteru,
  • przygotowanie młodzieży do podejmowania dalszych decyzji życiowych i zawodowych,
  • pomoc i wsparcie w tworzeniu przyszłej drogi kariery zawodowej, w szczególności drogi kariery edukacyjnej (na poziomie gimnazjum),
  • wpływanie na postawy młodzieży wobec rynku pracy,
  • wspieranie rodziców w podejmowaniu przez nich działań doradczych na rzecz młodzieży.

Szczególną uwagę doradca zawodowy poświęca rozmowom z trzecioklasistami nt. świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej pod kątem wymogów rekrutacyjnych.

Działania doradcze realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa (zajęcia w poniedziałki i środy), uczestnictwa w ramach lekcji wychowawczych, spotkań z osobami wykonującymi ciekawe zawody i z reprezentantami szkół. 
Doradca zawodowy udostępnia młodzieży opracowania i informacje na temat szkół ponadgimnazjalnych z terenu Ząbkowic Śl. i okolic.

Plan zajęć doradcy zawodowego- sala 04

Poniedziałek - godz. 8:00 - 10:30

Wtorek - godz. 8:00 - 9:35

Piątek - godz. 8:00 - 14:10

                                                         

                                                                      Zapraszam mgr Katarzyna Batóg

Thursday the 20th. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Ząbkowicach Śląskich. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.