Psy - adopcja

Drukuj

  

   

     Moi Drodzy Gimnazjaliści!

      Nigdy nie zawiedliście, gdy prosiliśmy was o pomoc. Tyle razy odpowiadaliście na nasze różnorodne apele dotyczące  akcji mających na celu wspomaganie  istot słabszych i pokrzywdzonych przez los, że … cóż tu mówić - liczymy na was jeszcze raz.

      Na naszej stronie (w porozumieniu z kierownictwem Ośrodka Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych   w Uciechowie) zaczynamy prowadzić dział  PSY DO ADOPCJI. Pomóżcie znaleźć nam domy dla tych pokrzywdzonych zwierząt, popytajcie wśród znajomych, może ktoś szuka przyjaciela…, ale odpowiedzialnego przyjaciela.

RATUJĄC JEDNEGO PSA ŚWIATA NIE ZMIENISZ, ALE ŚWIAT ZMIENI SIĘ - DLA TEGO JEDNEGO PSA.
                                                                                   Agnieszka Moskal

 

Zasady Adopcji

         Zanim zaadoptujesz psa, zastanów się czy jesteś w stanie zapewnić mu godziwe warunki nawet na kilkanaście lat jego życia. Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej i zgodzenie się na poniższe warunki:

Zobowiązuję się do otoczenia psa rzetelną opieką, najlepszą jaką będę w stanie mu zapewnić oraz do odpowiedzialnego postępowania względem niego, w tym:

1. Przejęcia pełnej odpowiedzialności za psa. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zrezygnuję z posiadania psa, zapewnię opiekę nowego, troskliwego i odpowiedzialnego opiekuna oraz powiadomię Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie o zmianie adresu przebywania psa.
2. Pies nie zostanie porzucony lub oddany do innego schroniska.
3. Pies będzie miał szelki/obrożę z adresówką lub oznakowaniem bazy danych zwierząt.
4. Zapewniam regularne szczepienia i odrobaczenia. Pies będzie pod opieką weterynaryjną, a w razie choroby leczony z należytą troską, nie będzie miał kopiowanych uszu ani ogona (chyba, że względy zdrowotne będą tego bezwzględnie wymagały), będzie traktowany zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.
5. Pies nie jest przeznaczony do rozrodu - zostanie poddany zabiegowi kastracji/sterylizacji lub będzie pilnowany.
6. Pies nie będzie trzymany na łańcuchu. W przypadku psa mieszkającego na zewnątrz (w kojcu) zobowiązuję się zapewnić mu właściwie ocieploną budę, wybieg oraz stały dostęp do wody, a także posiłek dwa razy dziennie.
7. Adoptujący psa wyraża zgodę na wizyty poadopcyjne i zobowiązuje się do udzielenia bieżących informacji o psie, szczególnie w okresie adaptacyjnym, tj. 14 dni. Jeżeli w tym czasie wystąpiłyby problemy z adaptacją psa, lub z innych względów nie byłby możliwy jego dalszy pobyt w domu Adoptującego, odda go do Ośrodka Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie. Okres adaptacyjny może być przedłużony na prośbę adoptującego.
8. Adoptujący jest zobowiązany do podania informacji o zmianie adresu lub numeru telefonu pracownikom Ośrodka Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie.
9. W przypadku rażącego naruszenia któregoś punktu niniejszej umowy, pies może być natychmiast odebrany adoptującemu, który w tym przypadku ponosi koszty utrzymania psa wg cennika działalności hotelowej do momentu znalezienia domu dla zwierzęcia.

Dodatkowo zadaj sobie pytania:

*Czy jesteś w stanie finansowo utrzymywać zwierzę-opłacenie weterynarza, karma i akcesoria?
*Zapewnić psu godziwe warunki życia?
*Zapewnić opiekę podczas Twoich wyjazdów?
*Poświęcić czas na zabawę, naukę i wychowanie?
*Zabezpieczyć go przed niepotrzebnym rozmnażaniem?

(Źródło: Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie)

http://uciechow.com/

 

Thursday the 20th. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Ząbkowicach Śląskich. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.